Maatschappelijk verantwoord ondernemen

30x30 pixels
Status ''Groen label'' voor de Stadsboerderij haalbaar?
Het reguliere leidingwaterverbruik wordt sterk gereduceerd door gebruik van regenwater ten behoeve van de toiletten. Warmtewisseling met aardwarmte c.q. koeling wordt gebruikt als verkoeling van gebruiksproducten.